M1 – INSTRUIRE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE

Tipul măsurii: SERVICII

Data postare: 14.04.2023

M3A – INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE
ECHIVALENT MASURA 4.2 PNDR

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Data postare: 25.10.2018

M4A – SPRIJINIREA INSTALĂRII TINERILOR FERMIERI
ECHIVALENT MASURA 6.1 PNDR

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

Data postare: 08.02.2022

M4B – ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
ECHIVALENT 6.2 PNDR

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

Data postare: 03.04.2024

M4C– INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI
ECHIVALENT 6.4 PNDR

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Data postare: 13.10.2023

M5A – DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL ŞI ECONOMIA LOCALĂ

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Data postare: 14.07.2023

M5B – INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE ŞI MEDICALE

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Data postare: 26.07.2018

M5C – INVESTIŢII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A MOŞTENIRII LOCALE

Tipul măsurii: INVESTIȚII

M5D – ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII, UTILIZĂRII ȘI CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN TERITORIUL GAL

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Data postare: 02.07.2019

M6 – SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

Data postare: 23.07.2019

M7 – COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR ŞI A AGENŢILOR ECONOMICI DIN TURISM

Tipul măsurii: SERVICII

Data postare: 02.07.2019

TOP